ผบ.วทบ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์ ให้กับนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้เลื่อนอัตราสูงขึ้น ณ.ห้องรับรอง วทบ. เมื่อวันที่ 3 เม.ย.60