ผบ.วทบ.ร่วมงานวันสถาปนา ศพย.ยศ.ทบ.ครบรอบปีที่ 8 เมื่อวันที่ 3 เม.ย.60