ผบ.วทบ.และคณะร่วมงานวันสถาปนา รร.สธ.ทบ.ครบรอบปีที่ 108 เมิ่อวันที่ 3เม.ย.60