ผบ.วทบ.และคณะให้การต้อนรับ รอง จก.ยศ.ทบ.และคณะตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทบ เมื่อวันที่ 29 มี.ค.60