ผบ.วทบ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ ว่าที่ พ.อ.หญิง ปัทมา สมสนั่น ณ.ห้องรับรอง วทบ.เมื่อวันที่ 27 มี.ค.60