ผบ.วทบ.,รอง.ผบ.วทบ.คณะ อจ.วทบ.และกำลังพล วทบ.ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพบิดา พล.อ.ธราธร ศรียะพันธ์ อดีต ผบ.วทบ.ณ.วัดพระศรีมหาธาตุ(บางเขน)เมื่อวันที่ 15 มี.ค.60