ผบ.วทบ.,รอง ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.เข้าเยี่ยมบิดา พ.อ.ประภาส แก้วศรีงาม ณ.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 16 มี.ค.60