ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำนศ.วทบ.ชุดที่ 62 เข้าเยียมชมพิพิธภัณฑ์วังวรดิศ เมื่อวันที่ 15 มี.ค.60