ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.ให้การต้อนรับ รอง จก.ยศ.ทบ.( ๑)มาบรรยายพิเศษให้กับ นศ.วทบ.ชุดที่ ๖๒ ณ.ห้องเรียนรวม วทบ.เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๖๐