ผบ.วทบ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับ จ.ส.ท.หญิง พรพรรณ ศรีสวัสดิ์

ผบ.วทบ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับ จ.ส.ท.หญิง พรพรรณ ศรีสวัสดิ์ โดยมี หน.นขต.วทบ.เข้าร่วมพิธีฯ ณ.ห้อง ผบ.วทบ.เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๐