ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.กำกับดูแลการทดสอบร่างกายของ นศ.วทบ.

ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.กำกับดูแลการทดสอบร่างกายของ นศ.วทบ.ชุดที่ 60 เมื่อวันที่ 24 ก.พ.60