ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาของ วทบ. ณ.ห้องประชุม 112

ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาของ วทบ. ณ.ห้องประชุม 112 เมื่อวันที่ 22 ก.พ.60