ผบ.วทบ.ตรวจเยื่ยมการสอบคัดเลือกเสมียน ณ.รร.กบ.ทบ.

ผบ.วทบ.ตรวจเยื่ยมการสอบคัดเลือกเสมียน ณ.รร.กบ.ทบ.เมื่อวันที่ 22 ก.พ.60