ผบ.วทบ.ตรวจเยี่ยมกำลังพล วทบ.ทดสอบร่างกาย เมื่อวันที่ 22 ก.พ.60

ผบ.วทบ.ตรวจเยี่ยมกำลังพล วทบ.ทดสอบร่างกาย เมื่อวันที่ 22 ก.พ.60