ผบ.วทบ.และคณะอจ.วทบ.นำ นศ.วทบ.ชุดที่ 62 ไปดูงานที่การประปานครหลวง

ผบ.วทบ.และคณะอจ.วทบ.นำ นศ.วทบ.ชุดที่ 62 ไปดูงานที่การประปานครหลวง เมื่อวันที่ 21 ก.พ.60