วันที่ เสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560  จำนวนผู้เข้าชม นับจากวันที่ 1 ต.ค.48

ภาพกิจกรรมวิทยาลัยการทัพบก


 
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำนศ.วทบ.ชุดที่ 62 รับฟังการบรรยายสรุปที่เขื่อนรัชประภา เมื่อวันที่ 21 พ.ค.60

 
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำ นศ.วทบ.ชุดที่ 62 รับฟังการบรรยายสรุป ทรภ.3 เมื่อวันที่ 19 พ.ค.60

 
ผบ.วทบ.และคณะอจ.วทบ.นำนศ.วทบ.ชุดที่ 62 รับฟังการบรรยายสรุปจาก ทัพเรือภาค 2 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 60

 
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำนศ.วทบ.ชุดที่ 62 รับฟังการบรรยายสรุปจาก ศอ.บต.ณ.ห้องแกรนด์บอลล์รูม โรงแรม ลี การ์เดนส์ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.60

 
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำ นศ.วทบ.ชุดที่ 62 เข้าสักการะพระบรมธาตุ ณ.วัดพระมหาธาตุวรวิหาร เมื่อวันที่ 16 พ.ค.60

 
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ. นำนศ.วทบ.ชุดที่ 62 รับฟังการบรรยายสรุปจาก สนจ.น.ศ. ณ.ห้องประชุม บก.ทภ.4 เมื่อวันที่ 16 พ.ค.60

 
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ. นำนศ.วทบ.ชุดที่ 60 วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์วีรไทย และถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๖ เมื่อวันที่ 16 พ.ค.60

 
ผบ.วทบ.และคณะอจ.วทบ.นำนศ.วทบ.ชุดที่ 62 รับฟังการบรรยายสรุปจากฉก.จงอางศึก บริเวณด่านสิงขร เมื่อวันที่ 15 พ.ค.60

 
ผบ.วทบ.นำกำลังพล วทบ.ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ.หอพระพุทธสิงห์ชัยมงคล ยศ.ทบ.เมื่อวันที่ 9 พ.ค.60

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ วทบ. ณ.หอประชุมกิตติเสนา วทบ.เมื่อวันที่ 4 พ.ค.60