วันที่ อาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559  จำนวนผู้เข้าชม นับจากวันที่ 1 ต.ค.48

ภาพกิจกรรมวิทยาลัยการทัพบก


 
ผบ.วทบ.ร่วมพีธีบำเพ็ญกุศุลปัญญาสมวาร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
ผบ.วทบ.ร่วมพีธีบำเพ็ญกุศุลปัญญาสมวาร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ณ ยศ.ทบ. เมื่อวันที่ 1ธ.ค.59

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุมเตรียมการวันสถาปนา วทบ.
ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุมเตรียมการวันสถาปนา วทบ.เมื่อ วันที่ 30 พ.ย.59 ณ.ห้อง 112
ณ วิทยาลัยการทัพบก

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ณ.ห้องประชุม 112
ที่ วิทยาลัยการทัพบก เมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

 
ผบ.วทบ.ร่วมพิธีอุปสมบท
ผบ.วทบ.ร่วมพิธีอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เมื่อ วันที่ 28 พ.ย. 59โดยมี ผบ.ทบ.เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและสมเด็จพระพุทธชินวงค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 
รอง ผบ.วทบ.(ฝวก) นำนักศึกษา วทบ.หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๖๒
ดูงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เมื่อ ๒๔ พ.ย.๕๙

 
รอง.ผบ.วทบ.(ฝบห)เป็นประธานในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
กิจกรรมทำความดีถวายพ่อหลวง ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ วทบ.
วันที่ ๒๒.พ.ย.๕๙

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
พิธีปฏิณญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ.หอประชุมกิตติเสนา วทบ. วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
๑.พิธีตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณ หน้าตึกกิตติเสนา วทบ.
เมื่อ ๒๒ พ.ย.๕๙

 
ผบ.วทบ.ร่วมคณะ จก.ยศ.ทบ. ฟังแถลงผลและพิธีปิดการอบรมครูทหารชั้นสูง
ณ รร.สธ.ทบ. เมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๙

 
ผบ.วทบ. เป็นประธานการประชุมบริหารงบประมาณ
ณ ห้องประชุม ๒๐๒ วทบ.
เมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๙