วันที่ อังคารที่ 28 มีนาคม 2560  จำนวนผู้เข้าชม นับจากวันที่ 1 ต.ค.48

ภาพกิจกรรมวิทยาลัยการทัพบก


 
ผบ.วทบ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ ว่าที่ พ.อ.หญิง ปัทมา สมสนั่น ณ.ห้องรับรอง วทบ.เมื่อวันที่ 27 มี.ค.60

 
ภาพการแข่งขันกอล์ฟประเพณี วทบ.ครั้งที่ 7 ณ.สนามกอล์ฟเลควูดคันทรีคลับ เมื่อวันที่ 24 มี.ค.60

 
ผบ.วทบ.,รอง.ผบ.วทบ.คณะ อจ.วทบ.และกำลังพล วทบ.ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพบิดา พล.อ.ธราธร ศรียะพันธ์ อดีต ผบ.วทบ.ณ.วัดพระศรีมหาธาตุ(บางเขน)เมื่อวันที่ 15 มี.ค.60

 
ผบ.วทบ.,รอง ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.เข้าเยี่ยมบิดา พ.อ.ประภาส แก้วศรีงาม ณ.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 16 มี.ค.60

 
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำนศ.วทบ.ชุดที่ 62 เข้าเยียมชมพิพิธภัณฑ์วังวรดิศ เมื่อวันที่ 15 มี.ค.60

 
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.ให้การต้อนรับ รอง จก.ยศ.ทบ.( ๑)มาบรรยายพิเศษให้กับ นศ.วทบ.ชุดที่ ๖๒ ณ.ห้องเรียนรวม วทบ.เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๖๐

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับ จ.ส.ท.หญิง พรพรรณ ศรีสวัสดิ์ โดยมี หน.นขต.วทบ.เข้าร่วมพิธีฯ ณ.ห้อง ผบ.วทบ.เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๐

 
ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.กำกับดูแลการทดสอบร่างกายของ นศ.วทบ.ชุดที่ 60 เมื่อวันที่ 24 ก.พ.60

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาของ วทบ. ณ.ห้องประชุม 112 เมื่อวันที่ 22 ก.พ.60

 
ผบ.วทบ.ตรวจเยื่ยมการสอบคัดเลือกเสมียน ณ.รร.กบ.ทบ.เมื่อวันที่ 22 ก.พ.60