วันที่ พฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560  จำนวนผู้เข้าชม นับจากวันที่ 1 ต.ค.48

ภาพกิจกรรมวิทยาลัยการทัพบก


 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ส.ค.60 ผบ.วทบ. และข้าราชการกำลังพล ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ยศ.ทบ.ครบรอบปีที่ 122 ณ หอประชุมเสนาปฎิพัทธ์ ยศ.ทบ.

 
เมื่อวันอังคารที่ 22 ส.ค.60 เวลา 1100 ผบ.วทบ.เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอำนวยการยุทธ์นอกที่ตั้ง ของ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมกันนี้ได้มอบของที่ระลึกแด่ ผบ.มทบ.23 และ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23 ผู้ซึ่งให้การสนับสนุนการฝึก ฯ ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร มทบ.23

 
พ.อ.กิตติชัย ฯ รวมแถวกำลังพล เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงาน ในวันอังคารที่ 22 ส.ค.60

 
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ส.ค.60 เวลา 1300 พ.อ.ฉกาจ ฯ เป็นผู้แทน วทบ.ร่วมประชุมเตรียมการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ-ยุทธศาสตร์ทหาร
ณ สโมสรทหารบก โดยมี ผบ.สปท.เป็นประธาน ฯ

 
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ส.ค.60 พ.อ.รังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร จว.ข.ก.เดินทางมาเข้าพบ ผบ.ชา และ คณาจารย์ ณ ทก.ฝึกอำนวยการยุทธ์นอกที่ตั้ง ฯ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 พร้อม อจ.ที่ปรึกษา ร่วมถ่ายภาพหมู่ประจำ ทก. ฯ

 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค.60 เวลา 1000 ผบ.วทบ.ให้การต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยม ฯ นำโดย พล.ต.วัลลภ แดงใหญ่ รอง จก.ยศ.ทบ.กรุณาให้เกียรติเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกอำนวยการยุทธ์นอกที่ตั้ง ของ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชริทร มทบ.23

 
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ส.ค.60 เวลา 1600 ผบ.วทบ. พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังการซักซ้อมการบรรยายสรุปแผนยุทธศาสตร์ ของ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 62 ณ ห้อง Warroom and Management Cockpit ศฝ.นศท.มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร จว.ข.ก.โดยมี พ.อ.รังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์
ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23 ให้การต้อนรับ
พาเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์บูรพมหากษัตริย์ ของหน่วย และรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 จาก ผบ.วทบ.

 
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ส.ค.60 คณะ ผบ.ชา , คณาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 เดินทางไปเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป การฝึกร่วม วปอ. สจว. วสท. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปี 2560 ณ บน. 23 โดยมี พล.ท.วรพล เยี่ยมแสงทอง ผบ.วสท.สปท. ให้การต้อนรับ

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ส.ค.60 เวลา 0830 เปิดสถานการณ์การฝึกอำนวยการยุทธ์นอกที่ตั้ง (ต่อ) ของ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร มทบ.23

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ส.ค.60 เวลา 0600 พ.อ.กิตติชัย พฤกษ์พิพัฒน์เมธ ฝสธ.ประจำ วทบ.เป็นผู้แทน วทบ.เข้าร่วมงานวันสถาปนา กรมสรรพาวุธทหารบก ครบรอบปีที่ 115

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ส.ค.60 เวลา 0930 รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอำนวยการยุทธ์นอกที่ตั้ง ของ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร มทบ.23

 
พ.อ.กิตติชัย ฯ รวมแถวกำลังพล ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ และร่วมกันย้ายต้นกล้าดาวเรืองลงถุงเพาะ ในวันพุธที่ 16 ส.ค.60

 
เมื่อวันพุธที่ 16 ส.ค.60 ผบ.วทบ.เป็นประธานพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทร ฯ ถวายพวงมาลัยและเครื่องทองน้อย ในการเข้าพื้นที่การฝึกอำนวยการยุทธ์นอกที่ตั้ง ณ ค่ายศรีพัชรินทร ของ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 โดยมี ผบ.มทบ.23 ให้การต้อนรับ

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานพิธีถวายสักการะพระรูป จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ และสักการะศาลพระภูมิ วทบ.พร้อมด้วย คณาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ในการเดินทางไปฝึกอำนวยการยุทธ์นอกที่ตั้ง จว.ข.ก.ระหว่างวันที่ 15 - 23 ส.ค.60

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ส.ค.60 เวลา 1500 ผบ.วทบ.ให้ความกรุณาตรวจความพร้อม และแผนการบรรทุก สป.ในการเตรียมจัด ทก.ฝึกอำนวยการยุทธ์นอกที่ตั้ง ณ ค่ายศรีพัชรินทร มทบ.23 จว.ข.ก.

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ส.ค.60 เวลา 0900 รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานการประชุมทบทวนการปฏิบัติหลังการเดินทางไปดูงานและศึกษาสภาวะแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห้วง 24 - 30 ก.ค.60 ของหลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ณ ห้องประชุม 112

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ส.ค.60 เวลา 0800 คณะ ผบ.ชา , คณาจารย์ และข้าราชการกำลังพล วทบ.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 ส.ค.60 โดยเรียนเชิญ จก.ยศ.ทบ.เป็นประธานพิธี ฯ ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ.

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค.60 ผบ.วทบ. กรุณาให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมกีฬาภายในของ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ณ สนามฟุตซอล ป.1 รอ.

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10ส.ค.60 เวลา 0900 พ.อ.ฉกาจ ฯ ผู้แทน วทบ.กรรมการร่วมพิจารณาระบบจำลองยุทธ ฯ รับฟังการนำเสนอจากบริษัท Rheinmetall electronics สาธิตระบบจำลองยุทธ์ทางทหาร ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. โดยมี รอง จก.ยศ.ทบ.(1) เป็นประธานและสาธิตระบบฯห้องเรียน 2 อาคารประภาสโยธิน โดยมี จก.ยศ.ทบ.และ เสธ.ยศ.ทบ. เข้าร่วมชมการสาธิต ฯ

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค.60 เวลา 1330 ผบ.วทบ.เป็นประธานพิธีรับมอบข้าวสาร จำนวน 200 ถุง จาก บจก.ข้าวราชา ซึ่งมอบให้กับ วทบ.ณ ตึกกิตติเสนา วทบ.

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค.60 เวลา 1030 ผบ.วทบ.และคณะกรรมการการศึกษา วทบ.เข้าร่วมประชุมสภาการศึกษา ยศ.ทบ. ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ ยศ.ทบ.โดยมี จก.ยศ.ทบ.เป็นประธานการประชุม ฯ

 
พ.อ.กิตติชัย ฯ รวมแถวกำลังพล และร่วมกันลำเลียงอุปกรณ์ สำหรับจัดเตรียมเพาะต้นดาวเรือง ในวันพุธที่ 9 ส.ค.60

 
เมื่อวันพุธที่ 9 ส.ค.60 เวลา 1000 คณะ ผบ.ชา , แม่บ้าน วทบ. พร้อมด้วยข้าราชการกำลังพล เดินทางไปจัดกิจกรรมพิธีถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุอาพาธ และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องพุทธรักษา อาคารมูลนิธิ รพ.สงฆ์

 
เมื่อวันอังคารที่ 8 ส.ค.60 เวลา 1300 ผบ.ชา , ข้าราชการกำลังพล และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 เข้ารับฟังการบรรยายธรรม ในหัวข้อ "การใช้หลักธรรมเพื่อการครองสติในสถานการณ์วิกฤต" จาก พระปริยัติธรรมธาดา รองเจ้าอาวาส วัดเบญจมบพิตร ณ หอประชุมกิตติเสนา

 
เมื่อวันอังคารที่ 8 ส.ค.60 เวลา 1000 พ.อ.ฉกาจ ฯ เป็นผู้แทน วทบ.ร่วมรับฟังการสาธิตระบบจำลองยุทธ (วันที่ 2) จาก บริษัท datagate โดยมี รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ.เป็นประธาน

 
พ.อ.กิตติชัย ฯ รวมแถวกำลังพล เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงาน ในวันอังคารที่ 8 ส.ค.60

 
เมื่อวันอังคารที่ 8 ส.ค.60 ผบ.วทบ. และข้าราชการกำลังพล วทบ.เข้าร่วมพิธีวันสถาปนา ยศ.ทบ.ครบรอบปีที่ 122 โดยมี ผบ.ทบ.กรุณาให้เกียรติเป็นประธานพิธี ฯ

 
เมื่อวันจันทร์ที่ 7ส.ค.60 เวลา 0900 พ.อ.ฉกาจ ฯ และ พ.อ.ชนะชัย ฯ เป็นผู้แทน วทบ.ร่วมรับฟังการนำเสนอระบบจำลองยุทธ์ของบริษัท datagate โดยมี รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ.เป็นประธาน และเวลา 1430 จก.ยศ.ทบ. , รองจก.ยศ.ทบ. , เสธ ยศ.ทบ. ,ผอ.ศพย.ยศ.ทบ.เข้าร่วมรับฟัง ฯ

 
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ส.ค.60 เวลา 1330 คณะ ผบ.ชา และ อจ. เข้ารับฟังการแถลงยุทธศาสตร์ ทบ.ของคณะกรรมการ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ต่อ ผบ.วทบ. ณ ห้องเรียน 210

 
วันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค.60 เวลา 1400 ผบ.วทบ. ร่วมพิธีปลงผมนาคในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 ส.ค.60 ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน กทม. โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธี ฯ

 
พ.อ.ธัชกร ภูวพัฒนดล เป็นผู้แทน วทบ.เข้าร่วมการสัมมนานานาชาติ (the international seminar 2017) เรื่อง Asean and the world @50 th Anniversary of Asean and beyond ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาตร์ สถาบันป้องกันประเทศ บางแสน จว.ช.บ.ในระหว่างวันที่ 1 - 4 ส.ค.60

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ส.ค.60 เวลา 0930 รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานการประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไข อสอ.4190 วทบ.ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 112

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ส.ค.60 เวลา 0900 พ.อ.ฉกาจ ฯ เป็นผู้แทน วทบ./กรรมการพิจารณาระบบจำลองยุทธนำเสนอโดยบริษัท Poly Technologies inc. สาธิตระบบจำลองยุทธ์ทางทหาร ครั้งที่ 2 ณ ห้องเรียน 2 อาคารประภาสโยธิน โดยมี ผอ.ศพย.ยศ.ทบ.ร่วมสังเกตการณ์

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ส.ค.60 เวลา 1400 รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานการประชุมเงินค่าตอบแทนวิทยฐานะ ฯ

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ส.ค.60 เวลา 0900 รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานการประชุมจัดระเบียบการจอดรถใหม่ของข้าราชการกำลังพล วทบ.ณ ห้องประชุม 112

 
พ.อ.กิตติชัย ฯ รวมแถวกำลังพลเพื่อออกกำลังกายประจำสัปดาห์ และร่วมกันลำเลียงอุปกรณ์ สำหรับจัดเตรียมปลูกต้นดาวเรืองเพิ่มเติมในวันพุธที่ 2 ส.ค.60

 
เมื่อวันพุธที่ 2 ส.ค.60 เวลา 0900 พ.อ.ฉกาจ ฯ เป็นผู้แทน วทบ./กรรมการพิจารณาระบบจำลองยุทธจากบริษัท Poly Technologies inc. นำเสนอข้อมูลระบบจำลองยุทธ์ทางทหาร ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. โดยมี รอง จก.ยศ.ทบ.(1) เป็นประธานการประชุม

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานประชุมเตรียมการรับการตรวจจากคณะชุดตรวจ สตน.ทบ.ในวันพุธที่ 2 ส.ค.60

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุม ขออนุมัติแผนการฝึกอำนวยการยุทธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 112 ในวันอังคารที่ 1 ส.ค.60

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุมปรับปรุงหลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 และแก้ไขระเบียบ วทบ.ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 112 ในวันอังคารที่ 1 ส.ค.60

 
พ.อ.กิตติชัย ฯ รวมแถวกำลังพลเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงาน และ รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) ชี้แจงการปฏิบัติเพิ่มเติม พร้อมฝึกทบทวบวินัยลูกจ้างและพนักงานราชการ ในวันอังคารที่ 1 ส.ค.60