วันที่ พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559  จำนวนผู้เข้าชม นับจากวันที่ 1 ต.ค.48

ภาพกิจกรรมวิทยาลัยการทัพบก


วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
ผบ.วทบ.ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลาวงกลม ยศ.ทบ.
เมื่อ 21 ต.ค.59

READ MORE

พิธีไหว้ครู นศ.วทบ. ชุดที่ 62
พล.ต.สมบูรณ์ ดีรอด ผบ.วทบ.เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของ นศ.วทบ.ชุดที่ 62
ณ หอประชุมกิติเสนา เมื่อวันที่ 20 ต.ค.59

READ MORE

พีธีลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาราภูมิพลอดุลยเดช
ผบ.วทบ.เป็นประธานในพิธีลงนามถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาราภูมิพลอดุลยเดช
โดยมี ผู้บังคับบัญชา อาจารย์,กำลังพล วทบ.และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ร่วมพิธีฯ
ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยการทัพบก

READ MORE

จก.ยศ.ทบ.เป็นประธานเปิดหลักสูตรการศึกษา วทบ ชุดที่ 62
13 ตุลาคม 2559 จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 62
ณ หอประชุมกิตติเสนา วิทยาลัยการทัพบก

READ MORE

พิธีบวงสรวงพระภูมเจ้าที่
พล.ต.สมบูรณ์ ดีรอด ผบ.วทบ.เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ของ นศ.วทบ.ชุดที่ 62
เมื่อ 13 ต.ค.59

READ MORE

กำลังพล วทบ.ตรวจร่างกาย
11/10/59 กำลังพล วทบ.ตรวจร่างกายประจำปี

READ MORE

พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับบัญชาวิทยาลัยการทัพบก
วันที่ 3 ตุลาคม 2559 พล.ตรี.ชัยวัฒน์ จำรัส ได้ทำพิธีรับส่งหน้าที่
ผบ.วทบ ให้แก่ พล.ตรี.สมบูรณ์ ดีรอด ณ หอประชุม กิตติเสนา วิทยาลัยการทัพบก

READ MORE

กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 62
5-7 ต.ค.59 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก

READ MORE

นักศึกษา วทบ.62 ตรวจร่างกาย
27 ก.ย.59 นศ.วทบ.ชุดที่ 62 ตรวจร่างกายก่อนเข้ารับการศึกษา

READ MORE

นศ.วทบ.ชุดที่ 62 รายงานตัว
นักศึกษา วิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ ๖๒ เข้ารับรายงานตัวต่อ วิทยาลัยการทัพบก
และรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการศึกษา

READ MORE