วันที่ ศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560  จำนวนผู้เข้าชม นับจากวันที่ 1 ต.ค.48

ภาพกิจกรรมวิทยาลัยการทัพบก


 
คุณ บุศรา ดีรอด ภรรยา ผบ.วทบ.ให้ความกรุณามาตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ประกอบด้วย นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 จำนวน 9 นาย และ กำลังพล วทบ.จำนวน 13 นาย รวมยอดจิตอาสาทั้งสิ้น 22 นาย ณ ห้อง 106 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิ.ย.60

 
รอง ผบ.(ฝบห.) เป็นประธานการประชุมพิจารณาการแจกจ่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯ ให้กับ นขต.วทบ.ตามที่ ทบ.ได้อนุมัติแผนจัดหาให้ ยศ.ทบ.แจกจ่ายให้กับ รร.เหล่า/สายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. ที่ได้รับการจัดสรร สป.สาย ส.ตามโครงการ ฯ ณ ห้องประชุม 112 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิ.ย.60

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดลำดับสมัครเข้ารับการศึกษา ของ หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ณ ห้องประชุม 112 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิ.ย.60

 
กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ประกอบด้วย นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 จำนวน 15 นาย และ กำลังพล วทบ.จำนวน 20 นาย รวมยอดจิตอาสาทั้งสิ้น 35 นาย ณ ห้อง 106 ในวันพุธที่ 21 มิ.ย.60

 
เมื่อวันพุธที่ 21 มิ.ย.60 เวลา 1400 ผบ.วทบ.และภรรยา ร่วมคณะ จก.ยศ.ทบ.บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ ณ ททบ.

 
กำลังพล วทบ.ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ในวันพุธที่ 21 มิ.ย.6

 
ผบ.วทบ.ให้การต้อนรับ พล.ท.ชูชาติ บัวขาว จก.ยก.ทบ.กรุณาให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยายพิเศษ หัวข้อ "นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของ ทบ." ให้กับ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ณ ห้องเรียน 210 ในวันพุธที่ 21 มิ.ย.60

 
กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ประกอบด้วย นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 จำนวน 5 นาย , กำลังพล วทบ.จำนวน 15 นาย และพลเรือนภายนอก จำนวน 1 นาย รวมยอดจิตอาสาทั้งสิ้น 21 นาย ณ ห้อง 106 ในวันอังคารที่ 20 มิ.ย.60

 
นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ทำการทดสอบภาษาอังกฤษ Final Test ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิ.ย.60 ณ ศภษ.ยศ.ทบ.

 
ผบ.วทบ.เป็นประธานการสัมภาษณ์คัดเลือก นศ.นอก ทบ.สังกัด พลเรือน/เอกชน เพื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้เข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติม จำนวน 4 นาย รวมผู้มีความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น 20 นาย ณ ห้อง 112 ในวันอังคารที่ 20 มิ.ย.60

 
รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) รวมแถวกำลังพล วทบ.เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานและสิ่งที่ควรทราบ พร้อมกันนี้ พ.อ.กิตติชัย ฯ ควบคุมการฝึกทบทวนรายงานเวร ฯ กับผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ วทบ. ในวันอังคารที่ 20 มิ.ย.60

 
สยผ.วทบ.ในความรับผิดชอบของ พ.อ.ชนะชัย ฯ ชี้แจงวิชา ท.5301 ฝึกแกัปัญหาสถานการณ์วิกฤต ระดับยุทธศาสตร์ ให้กับ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ณ ห้องเรียน 210 ในวันอังคารที่ 20 มิ.ย.60

 
ผบ.วทบ.กรุณาตรวจเยี่ยมคณะแม่บ้าน วทบ., จิตอาสาจาก นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 และกำลังพล วทบ. เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ฯ ณ ห้อง 106 ในวันจันทร์ที่ 19 มิ.ย.60

 
กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ประกอบด้วย กำลังพล วทบ. 18 นาย บุคคลนอกหน่วย 8 นาย รวมยอดจิตอาสาทั้งสิ้น 26 นาย ณ ห้อง 106 ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย.60

 
กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ประกอบด้วย กำลังพล วทบ. 23 นาย บุคคลนอกหน่วย 8 นาย รวมยอดจิตอาสาทั้งสิ้น 31 นาย ณ ห้อง 106 ในวันเสาร์ที่ 17 มิ.ย.60

 
กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ประกอบด้วย นักศึกษา วทบ. 1 นาย กำลังพล วทบ. 19 นาย พลเรือน 1 คน รวมยอดจิตอาสาทั้งสิ้น 21 นาย ณ ห้อง 106 ในวันศุกร์ที่ 16 มิ.ย.60

 
สวบ.วทบ.ดำเนินการสอบเอกสารวิจัยส่วนบุคคล ของ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม เข้าร่วมฯ ณ ห้องศึกษาเป็นคณะ ในวันศุกร์ที่ 16 มิ.ย.60

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดภาพถ่าย ของ ยศ.ทบ.

 
กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ประกอบด้วย นักศึกษา วทบ. ฯ 5 นาย กำลังพล วทบ. 32 นาย พลเรือนฯ นอกหน่วย 3 คน รวมยอดจิตอาสาทั้งสิ้น 40 นาย ณ ห้อง 106 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิ.ย.60

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารห้องสมุด ยศ.ทบ.
http://atc-rta.vlcloud.net
ห้องสมุด ยศ.ทบ.เปิดให้บริการ ยืม-คืน E-BOOK (หนังสือ)
ผ่าน แอปพลิเคชัน ATC-RTA eBookในระบบ Android และ IOS ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป